top of page

BLOG

  • Obrázek autoraJarda Sklenář

Zamyšlení nad skalními malbami

Proč skalní malby?


Tato otázka mi přišla v době, kdy jsem odbočil od své původní tvorby a rozhodl se na čas věnovat odkazu pradávných mistrů. Inspirací mě byla skála pod Petrovem nacházející se v galerii na Kopečné v Brně, kde jsem často vystavoval.

Přivedla mě na myšlenku zkusit se naladit na energie nejstarších mistrů a svým vlastním výtvarným způsobem přiblížit či připomenout dnešním lidem tvořivé schopnosti našich prapředků. Jsem totiž přesvědčen, že schopnost tvořit nám byla dána do vínku všem a je jen na nás, dokážeme-li ji v sobě objevit a prezentovat. Bez ohledu na to kdy ji v sobě objevíme, neboť čas nehraje roli.

Co vlastně víme o jeskynních malbách?


Přestože toto prastaré umění není datováno žádnými zprávami nebo záznamy, nemáme ani žádné zprávy o jeho smyslu a účelu. Ale myslím, že to není třeba znát.

Vždyť tyto překrásné malby a rytiny objevené v jeskyních na celém světě mají svoji vlastní řeč. Samy odpovídají na mnohé z těchto otázek a přibližují nám život tehdejší společnosti.

To co mě velmi zaujalo je umělecké vyjádření, pocity, které do svých děl vkládali, poněvadž mě to připomíná díla vel­kých umělců z mého oblíbeného období impresionismu. Je to tentýž způsob malířského umění a také tentýž způsob malby. Neboť jde o zachycení okamžiku, o zachycení monumentálního pohybu.

Jaký je smysl jeskynních maleb?


Pokud byste přece jen chtěli pochopit smysl skalních maleb, zaměřte svou pozornost na místo, kde se vět­šina maleb nachází. Téměř vždy jsou umístěny hluboko v jesky­ních, v temnotě. Jsou to místa velmi těžko přístupná.

Abychom porozuměli smyslu tohoto umění, musíme si uvědomit, že bylo spjato s tehdejším životem; je zde zřejmá souvislost s rituálním obřadem, osvětlující společenskou a náboženskou strukturu lovecké společnosti.

Je tu snaha s pomocí lovecké magie zajistit potřebný úspěch v lovu, nutný pro existenci tlupy a svou roli jistě hraje také doplnění stavu zvěře, zajištění jeho rozmnožení a početnosti.

Objev paleolitických jeskynních maleb byl svého času v západní Evropě velkým překvapením, jelikož ještě v 19 století se učená veřejnost domnívala, že tím nejstarším uměním je Egyptská a Babylonská kultura. A ještě další čas si vyžádalo pochopení, že nešlo o lidi nikterak „primitivní“, ale naopak o lidi s poměrně vysokou kulturní úrovní.

A ještě dnes si mnohdy neuvědomujeme, jak obrovským přínosem bylo toto umění pro celou naši kulturu, neboť jeho umělecká úroveň je natolik vysoká, že nebyla dosažena po mnohá následující tisíciletí.

Touto tvorbou jsem jenom chtěl oživit vzpomínku na čistou řeč malířství, za kterou považuji skalní malby prastarých kultur.

76 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

bottom of page