top of page
Forest Scene


************************************************************************************************
Při své práci v atelieru jsem zjistil, že potřebuji do života něco jako tvůrčí projekt. Něco, v čem vidím smysl a přijde mi to zajímavé. Něco co mě motivuje k tvůrčí činnosti a naplňuje srdce radostí. Co na tom, že ne vždy se podaří dotáhnout plány do konce. Baví mě ta cesta a z ní získané zkušenosti, které mohu použít pro svoji další tvorbu. Obrazy, které jsem věnoval runám, mi pomáhají napojit se na vesmírné vibrace a přinášejí mi uspokojení z tvorby.
 
Prastaré runy totiž zastupují vesmírnou energii. Každý runový znak je představitelem vesmírné síly, a pokud jej člověk vydlabává do dřeva, tesá do kamene, maluje prstem do písku nebo jako já štětcem na plátno, či si s ním jen pohrává ve své mysli, navazuje s tímto principem kontakt a může pocítit jeho inspirující léčivou sílu. Učím se jednotlivé runy poznávat, neboť je v nich uložena moudrost našich předků. Práce s nimi mi pomáhá napojit se na jejich příznivou energii a získávat odpovědi na otázky, týkající se i reálného života.
 
Ačkoliv si to možná neuvědomujeme, symboly či geometrické obrazce hrají svou roli v každodenním životě kohokoliv z nás.  Mají na naši psychiku značný vliv. Naše podvědomí je zásobárnou energie, kterou lze uvést do pohybu vnímáním odpovídajících tvarů a symbolů. Mnoho set let stará tradice potvrzuje terapeutický přínos symbolů pro člověka. Runové znaky nejsou tedy určeny pouze k věštění. A právě toto poznání předávám dál všem hledajícím, prostřednictvím obrázků a krátkého povídání v knize, věnované severské mytologii a runové magii.
************************************************************************************************

RUNOVÁ MAGIE v obrazech
Obrazy věnované 24 runám Staršího futharku

bottom of page